ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση
ΤΕΑ-ΥΠΑ, 
Λ.Βουλιαγμλενης 580
164 52  Αργυρούπολη
Αθήνα - Αττικής

Τηλέφωνα
2109973690 
FAX
2109623555

email @
info@teaypa.gr
teaypa11@gmail.com