ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΑ-ΥΠΑ

ΔΙΟΙΚΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  • ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ  ΤΟΠΟΥΖΑΣ
  • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ
  • ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ  ΚΑΝΙΑΜΟΣ
  • ΤΑΜΙΑΣ: ΑΓΓΕΛΟΣ  ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  • ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΑΡΚΑΔΑΣ
  • ΜΕΛΟΣ: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΚΑΒΑΝΟΖΗΣ 
  • ΜΕΛΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΙΑΚΑΣ

======================================================

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ======================================================

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ=======================================================