Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2019

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Αργυρούπολη 19/3/2019                                           Αριθμ. Πρωτοκ. 15
                                                                                                           

Το Διοικητικό Συμβούλιο

του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης του προσωπικού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ΤΕΑ-ΥΠΑ με την απόφαση του της 18ης Μαρτίου 2019
                                   Κ Α Λ Ε Ι
Το προσωπικό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας να υποβάλλουν αιτήσεις εγγραφής και απογραφικά δελτία για την εγγραφή τους στο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του προσωπικού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ΤΕΑ-ΥΠΑ.
1. Τρόποι υποβολής αιτήσεων και απογραφικών
α. Αυτοπροσώπως στα γραφεία της ΟΣΥΠΑ (Δευτέρα-Παρασκευή 08.30-14.00) 
     (Λεωφ. Βουλιαγμένης 580, Αργυρούπολη)
β. Ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή  (απαιτείται γνήσιο των υπογραφών και στα δύο έγγραφα)
     (Προς ΤΕΑ-ΥΠΑ Γραφεία ΟΣΥΠΑ Λεωφ. Βουλιαγμένης 580 – Αργυρούπολη Τ.Κ.164 52)

2. Χρόνος υποβολής των αιτήσεων  ορίστηκε από  02/04/2019 έως 06/05/2019 

3. Έντυπα αιτήσεων και απογραφικά.
    (θα αποσταλούν σε όλες τις οργανικές μονάδες με Ηλεκτρ. Αλληλογραφία & ΦΑΞ)
Σημειώσεις :
1.        Σύμφωνα με το καταστατικό του ΤΕΑ-ΥΠΑ η εγγραφή έχει οριστεί σε 15 Ευρώ εφάπαξ (κεφ.2  άρθρο 4 παρ. 5) και η μηνιαία εισφορά επίσης 15 Ευρώ (κεφ.4  άρθρο 19 παρ.1 &2), τα ανωτέρω ποσά θα παρακρατηθούν από τις τακτικές αποδοχές των υπαλλήλων, όπως προβλέπεται.
2.        Σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. οι ημερομηνίες εγγραφής μελών στο ταμείο των ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων είναι δεσμευτικές.
                           Για το Δ.Σ


Ο ΠρόεδροςΑχίλλειος Τοπούζας
Ο Γεν. ΓραμματέαςΙωάννης Κανιαμός


Κατεβάστε την αίτηση εγγραφής σας για το ΤΕΑ-ΥΠΑ καθώς και το απογραφικό δελτίο.